Bij Meditation Oriented LifeCoaching draait alles om opmerkzaamheid en bewustwording van de mentale en lichamelijke processen.

Langs deze weg willen we inzichten verkrijgen over onze bewuste, onbewuste en onderbewuste processen, deze zichtbaar maken en ze zo te beïnvloeden. Dit om een grotere gelukkigsbeleving en mentale vrijheid te verkrijgen.

Op ontdekkingsreis

We gaan per onderdeel werken met de verschillende emoties en gemoedstoestanden. We gaan op ontdekkingstocht in onszelf m.b.t. deze delen van onze persoonlijkheid.

Zo werken we indirect met de coachingsvragen welke we in de beoefeningen automatisch zullen tegenkomen.

Het is niet de bedoeling de coachingsvragen centraal te stellen daar deze later altijd kunnen veranderen. Veel meer is het doel een totaalpakket van vaardigheden te ontwikkelen die werkzaam en nuttig inzetbaar zijn bij alle mogelijke levensvragen en omstandigheden nu en in de toekomst.

Emoties en vaardigeheden die we willen ontwikkelen en beter leren kennen:

Verdriet, boosheid, angst, blijdschap, liefde, vergeving, zelfcompassie, dankbaarheid, slachtofferschap.

Zelf aan de basis van jou ontwikkeling

Het is van groot belang dat het duidelijk is dat het ontwikkelingswerk maar een klein deel wordt gedaan in de sessies. Het belangrijkste werk wordt gedaan in jouw dagelijks leven en in de beoefeningen.

Tevens is het van belang om te registreren wat de veranderingen en obstakels zijn die we tegenkomen in de beoefening en tevens welke vooruitgang er geboekt wordt.

Dagboeken

We zien de vooruitgang niet als een prestatiedoel maar gebruiken het voor onderzoek en bevestiging dat verandering mogelijk is. Daartoe zullen we ondermeer gebruikmaken van dagboeken:

 • algemeen dagelijks dagboek
 • dankbaarheid dagboek.
 • oordelen dagboek.
 • opmerkzaamheid dagboek
 • weerstand dagboek.
 • overtuigingen dagboek.

Technieken

Verder zullen we werken met meditaties en technieken uit ondermeer :

 • mindfulness/Vipassana
 • dynamische Osho meditatie
 • focussing ( innercontact techniek )
 • adem meditaties ( Breath Work )
 • yoga Nidra
 • zelf/compassie meditaties
 • visualisaties gericht op verwerking, verwerven van inzichten en versterking van de persoonlijkheid.

In het coaching deel van de sessie zullen we gebruikmaken van:

 • Motiverende gesprek technieken
 • CGT cognitieve gedrags therapie
 • NLP neuro-linguistic progammeren
 • EMDR Eye Movement Desensitization Reproccesing
 • Hypnotherapeutische tecnieken
 • HRV hartritme variabiliteit ( biofeetback )

Doel

Het doel is om door inzichten en oefening een duidelijk beeld te verkrijgen waarom we reageren zoals we doen en de ervaringen hebben zoals ze zijn en gaan we herkennen welke onderdelen ons belemmeren.

We gaan door beoefening van meditatietechnieken een modus ontwikkelen om de rest van ons leven een gereedschap koffertje te hebben om de uitdagingen van het leven mee aan te kunnen. Niet de omstandigheden, maar de manier waarop wij daar op reageren bepalen de mate van gezondheid en geluksbeleving.

De vermogens die mijns inziens veel bijdragen aan meer balans, vrijheid en geluk in het leven zijn:

 • compassie en zelfcompassie
 • liefdevolle vriendelijkheid
 • vergevingsgezindheid
 • gelijkmoedigheid
 • dankbaarheid
 • beginnersgeest

Tevens helpt het om een wereldbeeld te hebben dat niet vaststaat.  De grote waarheid achter alle dingen weten is niet mogelijk. Het is wel mogelijk om een open houding te hebben vol verwondering naar wat we dagelijks kunnen waarnemen en de systemen waar we onderdeel van zijn. Van uit de kwantumfysica genomen zijn we onderdeel van een totaal alles omvattend systeem. Alleen onze beperkte waarneming laat meestal niet toe dat wonder ook te beseffende en ons leven daardoor te verrijken

 Het helpt het om een wereldbeeld te hebben dat omvat dat jouw leven er toe doet. Dat je waardevol bent gewoon omdat je leeft. Dat alle mensen op pad zijn net als jij en op zoek zijn naar liefde, aandacht en bevestiging. Ook dat we allemaal worstelen met verdriet, onzekerheid, angsten en onvervulde behoeftes.

Je leven gaat bloeien wanneer je iets doet dat je het gevoel geeft dat je een bijdrage levert aan het leven van anderen en de wereld als geheel  ( sens of purpose in het Engels )

In de alle overgeleverde verhalen van alle volkeren hun geschriften, religies en geloven wordt gewag gemaakt van een leven na het lichamelijke leven. In onze tijd zijn we geneigd om alleen te geloven wat we kunnen waarnemen. Dit heeft ons ver gebracht maar zeker ook het inzicht dat we bijna niets weten.

Daarom is het niet schadelijk (en we hebben zeker niets te verliezen) dat we een persoonlijke werkhypothese aannemen over dit onderwerp.

We kunnen geloven dat het leven hierna doorgaat en dat ons leven Nu belangrijk en waardevol is en dat dit geldt voor alles wat leeft en waarvan we nu nog van zouden kunnen denken dat het niet leeft.

                                                  Ik ben geen einde en geen begin 

                                                               ik ben er iets tussen in

                                                                          ik ben NU

                                                                                MB